top of page

Geschiedenis

De naam Tolberch ten zuiden van Roosendaal komt al voor in 1565. Het was een gehucht van verspreid liggende boerderijen, huizen en de herberg Planken Wambuis.

22620683.jpg

De waterpartijen in de nieuwbouwwijk Tolberg zijn de restanten van de Hainksebeek die daar toen al was. Van de oude straat en de zandrug zijn door de aanleg van de nieuwbouwwijk geen sporen meer terug te vinden.

 

Waar de naam Tolberg vandaan komt is niet met zekerheid te zeggen. Mogelijk werd er op de verhoging tussen de twee beken tol geheven op de oude weg van Nispen naar Wouw. Er zijn echter geen directe aanwijzingen voor tolheffing te vinden.

Ruimtelijke opzet

Tolberg is de meest recente wijk van Roosendaal. De wijk is redelijk populair mede door de heldere ruimtelijke bebouwingsopzet. De wijk Tolberg, waartoe we ook Minnebeek-de Krogten rekenen, ligt in het zuidwesten van Roosendaal en bestaat uit de buurten Hulsdonk, Tolberg-oost, Tolberg-centrum, Tolberg-west, Weihoek-oost (Tolberg), Minnebeek-Watermolen en De Krogten (Minnebeek-de Krogten).

 

Vrijstaande woningen, rijwoningen en gemengde bouwstijlen zijn het sterkst vertegenwoordigd, appartementen, huurwoningen en woningen van voor 1980 ondervertegenwoordigd. Bewoners oordelen positief over hun huur- of koopwoning, maar geven wel aan dat deze minder geschikt is wanneer ze slecht ter been worden. Twee spoorlijnen doorkruisen de wijk. De een vanuit Rotterdam, via Roosendaal naar Vlissingen; de ander komt vanuit Rotterdam en gaat in de richting van Antwerpen/Brussel. Over beide gaat de intercity/ internationale trein en zij zijn voor Roosendaal van groot belang. 

Bevolkingssamenstelling

In Tolberg wonen vooral gezinnen. Het percentage 65-plussers in Tolberg was op 1 januari 2010 verhoudingsgewijs lager dan in de andere wijken van de gemeente: 11 procent tegenover 17 procent. Het aandeel 0-18 jarigen is in Tolberg bovengemiddeld: 28 procent van de inwoners van Tolberg is 18 jaar of jonger, tegenover 21 procent in de gemeente als geheel.

Bevolkingscijfers

Op 1 januari 2010 telt de gehele wijk Tolberg 16.985 inwoners. De buurt Tolberg-centrum is de grootste buurt met 3.525 inwoners. De buurten Tolberg-oost en Tolberg-west hebben ieder ongeveer 2.970 inwoners en Weihoek-oost heeft 2.088 inwoners. Hulsdonk is met 1.103 inwoners de kleinste buurt.

 

Minnebeek-de Krogten is een stuk kleiner dan Tolberg: op 1 januari 2010 wonen in Minnebeek-de Krogten 4.318 personen. Minnebeek-Watermolen heeft 3.082 inwoners en De Krogten 1.236 inwoners.

bottom of page