top of page

DE -Toltuin

DE-Toltuin is een educatief speelpark vol met eetbaar groen in de wijk Tolberg.

logo toltuin1.jpg
Toltuin 1
Hoe is DE-Toltuin ontstaan?

Buurtbewoners, basisscholen, BSO en gemeente Roosendaal hebben de handen ineen geslagen voor een buurtproject in Roosendaal waar alle betrokkenen heel trots op zijn: een braakliggend terrein in de wijk Tolberg is omgetoverd tot een prachtige ontmoetingsplek voor groot en klein. De kracht van DE-Toltuin is dat de werkgroep van onderaf, zonder extra budget, draagvlak heeft gecreëerd voor een gebied in de naaste omgeving, waar natuurlijk spelen en moestuinieren op een unieke manier gecombineerd worden.

 

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

Maandelijks zijn er doe-ochtenden, waarop vrijwilligers gezamenlijk de tuin onderhouden. Iedereen is hierbij van harte welkom op de laatste zaterdag van de maand van 09:00 tot 12:00! Tijdens het groeiseizoen is er halverwege de maand ook een doe-ochtend.

Behalve volwassenen willen we ook kinderen nog meer bij onze DE-Toltuin betrekken door verschillende activiteiten voor kinderen te realiseren, zoals knutselen tijdens evenementen en praktijklessen.

Voor wie of wat zijn de activiteiten bedoeld?

Jong en oud maken dagelijks gebruik van de tuin: voor het kweken en oogsten van kruiden of groenten, om lekker te spelen of om elkaar te ontmoeten. Een groeiend aantal vrijwilligers met verschillende achtergronden helpt mee in de ontwikkeling. Schoolkinderen krijgen  praktijklessen in de moestuin. Kortom: DE-Toltuin is er voor iedereen!

 

Wat is het bereik?

DE-Toltuin is een project met inmiddels zo'n 30 vaste helpende vrijwilligers.

Vele handen maken licht werk en een variërend aantal mensen onderhouden DE-Toltuin, waaronder ook mensen die spontaan mee komen helpen. Buurtbewoners plukken letterlijk en figuurlijk de vruchten van een divers stuk groen midden in hun woonwijk.

Wat is de maatschappelijke meerwaarde?

Groen verbindt! Waar mensen elkaar eerst niet kenden, is er door een gezamenlijke verantwoording contact ontstaan tussen mensen uit allerlei lagen van de bevolking. Buurtbewoners en schoolkinderen ervaren dat de natuur van ons allemaal en dat we samen veel kunnen bereiken. We brengen de jeugd kennis bij over hoe alles groeit en bloeit. Groenbeleving draagt bij aan meer zorg voor natuur en milieu in de toekomst.

 

Op welke manier is DE-Toltuin vernieuwend?

We vinden het uniek dat er uit veel verschillende hoeken aansluiting is gekomen, waardoor het concept van onze tuin zeer breed gedragen wordt. Mensen van de gemeente, vrijwilligers van de voedselbank, leerkrachten, studenten en andere buurtbewoners behoren tot de groep vrijwilligers. Het is fantastisch om te zien dat ieder zo goed gebruik kan maken van zijn eigen expertise en contacten, wat zorgt voor heel veel dynamiek in de ontwikkeling van de tuin.

 

Waar betalen we het allemaal van?

DE-Toltuin draait volledig subsidieloos. Door giften,  het meedoen aan prijsvragen en  aanvragen qua sponsoring kunnen we ons blijven ontwikkelen.

We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van het bovenstaande enthousiast en/of nieuwsgierig geworden bent. Kom dan eens langs of neem contact met ons op. Sowieso zijn we elke laatste zaterdag van de maand in de DE-Toltuin aanwezig van 09:00 tot 12:00, in de zomer wel vaker.

Hier kunt u onze facebookpagina vinden.

 

Extra handen zijn altijd welkom! U hoeft geen groene vingers te hebben. Het belangrijkste is het samen optrekken met buurtgenoten wat ervoor zorgt dat dit mooie buurtinitiatief kan blijven voortbestaan, zodat we nog meer ideeën uit kunnen werken. 

bottom of page