top of page

Verbouwing en uitbreiding winkelcentrum Tolberg in Roosendaal voorjaar 2021 van start

Gefaseerde bouwplanning Omdat de winkels tijdens de verbouwing open en bereikbaar moeten blijven, wordt het project gefaseerd uitgevoerd. Vanaf februari 2021 wordt ter hoogte van Albert Heijn de grond bouwrijp gemaakt en worden kabels, leidingen en de riolering verlegd.

Hierna (naar verwachting april 2021) start de aannemer met de realisatie van een nieuw gebouw met winkels beneden en een gymzaal op de verdieping. Ook worden een nieuwe pleinkap en nieuwe entrees aangebracht. Totale bouwtijd: circa 18 maanden. Tijdens en na deze fase wordt de beide passages gerenoveerd.


Na oplevering van de gymzaal (begin 2022) zal de huidige gymzaal plaatsmaken voor winkelruimte. Tot slot wordt rond de openbare ruimte rondom opnieuw ingericht en worden de parkeervoorzieningen verbeterd en uitgebreid met 40 plaatsen. De oplevering van het winkelcentrum staat gepland net voor de zomer van 2022.

Naar de Website



bottom of page